Επικοινωνία

Εmail Καθηγητή Δημητριάδη Ιωάννη για εργασίες μαθητών : ioandimi2021@gmail.com


MYWEBEX ROOM

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ioadimitri
Ιωάννης  Δημητριάδης MCP
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε