ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΣΤΩΝ

Η προτεραιότητα των μαθηματικών τελεστών καθορίζεται ως εξής: 

Σημείωση: σε περίπτωση ίσης προτεραιότητας, προηγείται η πράξη που βρίσκεται πρωθύστερα, δηλαδή πιο αριστερά κι επίσης προηγούνται οι πράξεις που βρίσκονται σε παρενθέσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Ιωάννης  Δημητριάδης MCP
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!